TH | EN

บริการของเรา

ยา PDE5-inhibitors

ยาช่วยขยายหลอดเลือด ช่วยการแข็งตัวแบบชั่วคราว สำหรับก่อนมีกิจกรรม ชนิดและขนาดยามีความปลอดภัยและควบคุมติดตามผลโดยแพทย์เท่านั้น

Vitamins supplements

บำรุงและเสริมสร้าง ช่วยขยายหลอดเลือด ช่วยให้การแข็งตัวดีขึ้น ทานได้ทุกวัน วันละ 1-2 เม็ด ปลอดภัย มาตรฐาน ไม่มีผลข้างเคียง ประกอบไปด้วย L- arginine, zinc nano, ถั่งเช่าสะกัด ด้วยกรรมวิธีการผลิต แบบยา ปลอดภัย ไม่มีสารเจือปน เป็นสารสะกัดออกฤทธิ์ ในปริมาณที่ทางการแพทย์กำหนด

Testosterone replacement therapy

( ฮอร์โมนเพศชาย ทดแทน ในกลุ่มที่พร่องฮอร์โมนเพศชาย มีทั้งแบบรับประทาน แบบทา และแบบฉีดกล้ามเนื้อ หลังจากได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วว่ามีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย จะได้รับการทดแทนฮอร์โมนเพศชาย ได้ 3 วิธีการ ขึ้นกับความสะดวกของคนไข้ และควบคุมติดตามผลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการทุกขั้นตอน

Kyn signature program

โปรแกรมฟื้นฟูแบบเข้มข้น สำหรับการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่ได้ผลมากกว่าเดิม

จุดเด่น
1. มีขั้นตอนที่ครบในการช่วยการเปิดหลอดเลือด ขยาย กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้แน่น เต็มที่และต่อเนื่อง Shockwave เป็นหนึ่งใน3ขั้นตอน คำนวณค่าพลังงานและยิงด้วยแพทย์
2. มีการใช้สารสะกัดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอย่างสมบูรณ์แบบ ร่วมกับ อปก ทางการแพทย์มาตรฐาน
3. ไม่เจ็บ ไม่มีผลข้างเคียง ใช้เวลาเพียง 25 นาที ต่อครั้ง และทำต่อเนื่องเห็นผลมากกว่า 75%

4. สามารถคงผลลัพธ์ได้ยาวและต่อเนื่องมากกว่า การรักษาแบบเดิม
5. วัดผลจากกลุ่มตัวอย่าง การแข็งตัวดีขึ้น หลั่งช้าลง และความมั่นใจมากขึ้นอย่างมีนัยยะ

Chelation and vitamins infusion

เป็นการล้างสารพิษและโลหะหนักที่เป็นสาเหตุของการอักเสบ ปัญหาความเสื่อมและหลอดเลือด แบบต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ และเติมวิตามินที่จำเป็นสำหรับการขยายหลอดเลือด การสร้างใหม่ของหลอดเลือด ความสมดุลย์ของร่างกายและทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงย้อนวัย เช่นการใช้ NAD+ เพื่อให้ร่างกายกลับไปทำงานเหมือนสมัยวัยรุ่นอีกครั้ง

Pure prp

เป็นการเอาเกร็ดเลือดเข้มข้นของคนไข้มาปั่นแยก แล้วฉีดกลับไปที่ร่างกาย ให้เกิดการสร้างใหม่ ซ่อมแซมและฟื้นฟู ของปลายประสาท หลอดเลือด และกล้ามเนื้ออวัยวะเพศโดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึน้และได้ผลแบบชัดเจน จุดเด่นของ Pure PRP คือ

1. อปก เก็บเลือดคงปริมาณเกรี๊ดเลือดได้สูงกว่าปกติ 9 เท่า
2. อปก ระบบปิด ปลอดภัย กันการปนเปื้อน
3. เทคนิกการฉีดด้วยแพทย์ผู้ชำนาญ แบบ ตรงจุด on points
4. กระตุ้นการไหลเวียนด้วยระบบสุญญากาศ ทำให้ได้ผลชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

Diabetic ED programs

สำหรับการรักษาในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเบาหวานร่วมกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในโปรแกรมจะมุ่งเน้นรักษาหลายด้านควบคู่กัน แบบ บูรณาการ เพื่อแก้ไข สมดุลย์ฮอร์โมน เพิ่มการสร้างหลอดเลือดใหม่ ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ อวัยวะเพศ และปลายประสาทให้กลับมาทำงานและแข็งตัวได้ใหม่ ครบทั้ง 4 ข้อ

Premature ejaculation

การรักษาภาวะหลั่งเร็ว เน้นการตรวจวินิจฉัย การรักษามีทั้งการใช้ยาแบบภายนอกชะลอการหลั่ง การใช้ยารับประทาน และการฝึกชะลอการหลั่ง

MSC : cell therapy

เป็นการรักษาทางเลือก เพื่อเน้นฟื้นฟูแบบสมบูรณ์แบบ โดยใช้การทำงานของ stem cell ทำให้เกิดการรีเซตทำงานใหม่ของเซลล์ต่างๆทุกชนิด ฟื้นฟูแบบต่อเนื่องและทำให้เซลล์กลับมาทำงานใหม่ได้แบบย้อนวัย ทั้งปลายประสาท หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ กล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียน และระบบฮอร์โมนทั้งหมด โดยการเพาะ human stem cell ในห้องแลบปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับโลก นำมาใช้ในแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ เห็นผลได้อย่างชัดเจนในเวลา 4-12 สัปดาห์ และต่อเนื่องได้ผลยาวนาน มีความปลอดภัย และทุกขั้นตอนดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ เน้นการฟื้นฟูแบบสมบูรณ์ และได้ผลชัดเจน และงานวิจัยทางการแพทย์ในหลายประเทศก็แสดงผลการรักษาที่ได้ผลชัดเจนในระยะยาว