TH | EN

ยา PDE5-inhibitors

ยาช่วยขยายหลอดเลือด ช่วยการแข็งตัวแบบชั่วคราว

ยา PDE5-inhibitors

รายละเอียด
ยาช่วยขยายหลอดเลือด ช่วยการแข็งตัวแบบชั่วคราว สำหรับก่อนมีกิจกรรม ชนิดและขนาดยามีความปลอดภัยและควบคุมติดตามผลโดยแพทย์เท่านั้น
LINE ปรึกษาแพทย์