TH | EN

Chelation and vitamins infusion

เป็นการล้างสารพิษและโลหะหนักที่เป็นสาเหตุของการอักเสบ ปัญหาความเสื่อมและหลอดเลือด

Chelation and vitamins infusion

รายละเอียด
เป็นการล้างสารพิษและโลหะหนักที่เป็นสาเหตุของการอักเสบ ปัญหาความเสื่อมและหลอดเลือด แบบต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ และเติมวิตามินที่จำเป็นสำหรับการขยายหลอดเลือด การสร้างใหม่ของหลอดเลือด ความสมดุลย์ของร่างกายและทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงย้อนวัย เช่นการใช้ NAD+ เพื่อให้ร่างกายกลับไปทำงานเหมือนสมัยวัยรุ่นอีกครั้ง
LINE ปรึกษาแพทย์